Wetenschap en ethiek 2017

Wetenschap en ethiek 2017In het voorjaar van 2017 coördineert het Overlegcentrum voor Ethiek voor de twaalfde keer het project "Wetenschap en Ethiek". Binnen dit kader krijgt elke faculteit, elk departement en elke onderzoeksgroep van de Associatie KU Leuven de kans om voor docenten en studenten een interne discussie, een lezing of een debat te organiseren over een voor het eigen vakgebied relevant ethisch thema. Alle activiteiten gaan door in het voorjaar van 2017, bij voorkeur in maart.

Voor de organisatiekosten kunt u tot een bedrag van maximaal 1.000 € een beroep doen op het Overlegcentrum, met een maximum van één activiteit per departement. Over de toekenning van financiële steun wordt begin november beslist door de Adviesraad van het Overlegcentrum.

Vóór 20 oktober 2016 wordt u gevraagd het initiatief kenbaar te maken met het aanmeldingsformulier 2017.

Dit formulier kan per e-mail worden gestuurd naar Jelle Zeedijk (Jelle.Zeedijk@oce.kuleuven.be). Aanvragen die na 20 oktober toekomen worden niet meegenomen in de bespreking.

Aanmeldingsformulier 2017Kalender

Meer